Ageless PRF concept

(064) 44 15 444 kontakt@ageless.rs

PRF Koncept

493x335_mens_health_balding_magazine

PRF Koncept

Novi koncept i stremljenja u medicini podrazumevaju korišćenje preparata dobijenih od samog pacijenta, odnosno biološki tretman. U estetskoj hirurgiji i kozmetici sve je više zastupljeno korišćenje potpuno prirodnih preparata, ali ne dobijenih iz spoljne sredine, već sopstvenih, naših. Jedan od takvih tretmana podrazumeva i korišćenje preparata dobijenih iz vlastite krvi.

Šta je PRF? 

Preparat nastao centrifugiranjem vlastite krvi, pri tačno definisanom broju obrtaja i pod određenim uglom u specijalno dizajniranom aparatu. Ovako dobijen preparat bogat je velikim brojem faktora rasta koji ostvaruju različite uloge u organizmu, stimulišući različite ćelije. Veliku primenu ovaj preparat našao je u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, kao i u estetskoj i plastičnoj hirurgiji. Danas se sve više koristi i u terapiji sportskih povreda.

Uloga PRF-a 

  • Ubrzava zarastanje rana
  • Stimuliše stvaranje kolagena i elastina i sledstveno osvežavanje i zatezanje kože
  • Stimuliše ponovno prokrvljavanje folikula dlake i produkciju dlake
  • Pospešuje mekotkivno i koštano zarastanje

Razlika između PRF-a i PRP-a 

  • Preparat PRP-a sadrži sredstva protiv zgrušavanja krvi, za razliku od preparata PRF-a koji to ne sadrži, potpuno je prirodan i bez aditiva.
  • PRP je bogat trombocitima koji tek po razlaganju oslobađaju faktore rasta, dok je preparat PRF-a po dobijanju bogat faktorima rasta.
  • Efekti PRF-a ispoljavaju se brže od efekata PRP-a, što su pokazala istraživanja.
  • PRF je evolutivno mlađa i unapređenija metoda od PRP-a.

Efekti PRF-a se ne ispoljavaju trenutno. To je proces koji zahteva vreme, jer se promene dešavaju na ćelijskom nivou. Prvi efekti mogu se očekivati nakon 20 do 30 dana i dva do tri ponovljena tretmana.

Neželjenih efekata PRF-a NEMA!!! 

Na pitanje koliko je tretmana PRF-om potrebno, nezahvalno je dati odgovor. To zavisi od prirode tretirane regije, ćelija koje treba stimulisti, starosti pacijenta… Empirijski, potrebno je od dva do šest tretmana da bi se videli pravi efekti terapije.